• En Quickbutik för din Quickbutik
Komplett Quickbutik
Anpassa din Quickbutik
Stärk varumärket, konvertera mera

Kategorisida

Kategorisidan är en viktig landningssida och ska locka kunder att köpa produkter.

Det finns mycket man kan göra med Quickbutiks kategorisidor för att locka till köp eller stimulera intresse för produkter, tex

 • Lägga till eller ändra knappar (Call To Action)
  • Köpknapp / Lägg i korgen
  • Läs Mer knapp
  • Kombinerad Köp- och Läs Mer knapp
  • Både Köpknapp ock Läs Mer knapp
 • Automatisk ribbon som visar rabatter
 • Framhäva pris med färg och teckenstorlek
 • Framhäva nedsatta priser med färg och teckenstorlek
 • Sidbläddrare (ifall man har många produkter och vill visa ett visst antal åt gången)
 • Lägga till eller ändra ramen runt produkter
 • Skapa effekt när man håller musen över en produkt, exempelvis
  • Zooma in lite
  • Visa en alternativ produktbild eller lifestyle-bild
  • Lägga till skuggning runt produkten

Det kan också finnas tillfällen då man behöver justera standardmallen tex

 • Långa produktnamn som inte får plats
 • Justera placering av ribbons och önskelista-ikon