Meny med flera kolumner

ca 750 kr
(ex moms)

Stor skärm

Visa menyer med flera kolumner.

Har man många kategorier och produkter kan menyn bli för lång för att få plats ens på en stor skärm.  Genom att sprida menypunkterna över flera kolumner blir menyn åter överskådlig.