• En Quickbutik för din Quickbutik
Komplett Quickbutik
Anpassa din Quickbutik
Stärk varumärket, konvertera mera

Om API

API står för Application Programming Interface, men det säger kanske inte så mycket.

Vad är API?

Många plattformar och online-tjänster erbjuder API. Men vad är det?

Kortfattat så låter API datorer/plattformar/tjänster att kommunicera med varandra.

Ofta kan API göra mycket av det du själv gör när du sitter vid datorn eller mobilen. Exempelvis om du vill markera en beställning som skickad så går du till beställningen och klickar på knappen 'Markera skickad'. Det går också att markera beställningar som skickade genom API. Det kan vara önskvärt om du använder tredjepartslogistik för utskick till kunder. Då kan deras system kopplas ihop med webbutiken genom API så att beställningar markeras som skickade när produkterna skickats utan att du behöver göra det manuellt.

Quickbutiks API kan automatisera många andra funktioner också, speciellt när det gäller beställningar och produkter. Det finns dock saker man inte kan göra genom API trots att det går att göra genom kontrollpanelen eller appen, t ex skapa sidor eller hämta omdömen.

Att API finns innebär att det är möjligt att kommunicera elektroniskt med systemet men det innebär inte att kommunikation sker automatiskt. API är passivt. Varje koppling mellan två plattformar eller tjänster genom API kräver att någon bygger en integration som sköter kommnunikationen mellan systemen. Har man tur så har någon redan byggt en integration men annars måste man bygga själv.

API-nycklar

API är alltså ett sätt att få tillgång till mycket information om produkter, beställningar mm. För att använda Quickbutiks API behövs därför en API-nyckel som fungerar som ett lösenord till butiken. En API-nyckel kan dessutom vara skrivbar vilket innebär att ordrar, produkter mm kan ändras (skapas, uppdateras, raderas mm). API-nycklar bör därför hanteras som lösenord och endast delas med 

Andra plattformar använder också API-nycklar eller andra sätt att autentisera en koppling.

Vad är Webhook

Webhook är en funktion man kan aktivera i Quickbutik som automatiskt skickar information till en URL när en händelse inträffar. Händelser kan tex vara att en beställning kommer in eller en produkt ändras.

Informationen som skickas är mycket kortfattad. Exempelvis vid en ny beställning så skickas endast typen av händelse ('ny order') och ett ID (ordernummer). Information om vad som beställts, vem som beställt osv skickas inte. Behöver kopplingen som man bygger dessa detajler så behöver de hämtas genom API. På så sätt kan en koppling bestå av flera steg med kommunkation fram och tillbaka mellan Quickbutiks API och systemet som ska integreras som tex tredjepartslogistik, affärssystem, bokföring mm.


Quickbutiks dokumentation för API och Webhook finns här.


Våra API

Här hittar du vår befintliga integrationer:

Automation

och

Airlectra API