Fällbar sidomeny

ca 750 kr
(ex moms)

Stor skärm

Flera teman i Quickbutik har teman längs vänster sida på skärmen. Dessa kan vara inställda på att alltid visa alla menypunkter, vilket kan göra menyn väldigt lång. En besökare ser endast en liten del av menyn och missar fånga huvudkategorier.

En lösning är att fälla ihop menyn så att endast nivå 1 visas, och låta besökare öppna upp nästa nivå. De ser då alla huvudmenypunkter och väljer själv hur de går vidare.

Det går även att få menyn att alltid visa var i menyheirarkin som besökaren befinner sig för att ytterligare underlätta navigeringen i butiken. 

Stor skärm