• En Quickbutik för din Quickbutik
Komplett Quickbutik
Anpassa din Quickbutik
Stärk varumärket, konvertera mera

Allmänna villkor


Allmänt

Webbplatsen airlectra.se ägs och drivs av Airlectra AB, org. nr 556987-5718 (nedan kallad Airlectra). Syftet med webbplatsen är att generera förfrågningar om tjänster genom att visa upp exempel på hur webbutiker kan modifieras. Någon försäljning sker inte genom denna webbplats. Webbplatsen kan användas för att skapa och skicka in offertförfrågningar. Inga avtal ingås genom att använda webbplatsen eller genom att skicka in förfrågningar. Alla förfrågningar är välkomna.

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Airlectra AB och dess kunder (även kallad 'uppdragsgivare' nedan).

Priser

Priserna som visas i webbplatsen är cirkapriser i syfte att ge besökare en uppfattning om vad olika tjänster kan kosta. Visade priser utgör inte offert/erbjudande. Visade priser är exklusive moms och anges i svenska kronor. Faktiska priser ges i skriftlig offert och kan skilja sig från cirkapriserna beroende på olika faktorer såsom kombinationen av efterfrågade modifieringar, hela uppdragets omfång, komplexitet och detaljnivå.

Avtal

Avtal anses föreligga först när en skriftlig offert från Airlectra accepterats av kunden. Att skicka in en offertförfrågan genom webbplats utgör inte något avtal och ingen part är bunden av en sådan förfrågan.

Offerter kan också lämnas genom Quickbutik ABs kontrollpanel för Quickbutik-ägare. Se https://quickbutik.com/specialist för mer information.

Det kan hända att uppdragsgivaren vill ändra på ett ingånget avtal innan uppdraget slutförts. Vi välkomnar sådana önskemål, dock krävs skriftigt medgivande från Airlectra innan avtalet anses ändrat.

Tidpunkt för slutförande av uppdrag

Sker enligt överenskommelse. Airlectra är dock inte bunden till denna tidpunkt om uppdragsgivaren inte inom skälig tid uppfyllt sina förpliktelser (se Uppdragsgivarens ansvar nedan)

Uppdragsgivarens ansvar

Uppdragsgivaren skall inom skälig tid ge Airlectra åtkomst till den webbplats som uppdraget berör (om tillämpligt). Uppdragsgivaren skall även förse Airlectra med nödvändigt material, till exempel bilder, texter och andra material som omfattas av uppdraget. Uppdragsgivaren skall inom skälig tid bekräfta uppdrag som slutfört, eller ge kommentarer om uppdraget ej anses slutfört.

Uppdragsgivaren ansvarar för att uppdraget inte gör intrång i tredje parts rättigheter (exempelvis användning av rättsskyddat material utan tillstånd), på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.

Airlectras ansvar

Airlectra ansvarar för att skydda uppdragsgivarens immateriella tillgångar som Airlectra kan få tillgång till som en del av uppdraget. Airlectra ansvarar för att skydda uppdragsgivarens upphovsskyddade material, tillgång till uppdragsgivarens webbplats, uppdragsgivarens kundinformation, och annan information som kan anses vara av affärsmässig betydelse för uppdragsgivaren.

Airlectra är ej ansvarig eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

Airlectra ansvarar endast för skador som Airlectra orsakar genom vårdslöshet. Airlectras skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde som högst motsvarar avgiften för gällande tjänst eller produkt under gällande avtalsperiod. Ersättningen utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada som minskad produktion eller omsättning för kund eller tredje part.

Personuppgifter

Genom att ingå avtal med Airlectra AB accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredje part utan rättslig grund.

Airlectra AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som uppdragsgivare. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera ditt uppdrag

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. 

Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera ditt uppdrag samt svara på frågor relaterat till ditt uppdrag lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och organisationsnummer.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund

I samband med mottagandet av offertförfrågningar samt ingående av avtal behandlas dina personuppgifter för att lämna offerter samt fullfölja avtal.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Kontakta oss på [email protected].

Rätt till rättelse 

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig. Kontakta oss på [email protected].

Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen). Kontakta oss på [email protected].

Rätten att klaga på vår hantering av er personuppgifter

Är ni inte nöjd med hur vi hantera era personuppgifter har ni rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten i Sverige.

Ansvarig för dataskydd

Airlectra AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Webbplatsen använder industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. 

Webbplatsen använder en svensk plattform, Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte i Helsingborg.

Airlectra är skyldigt att säkerställa att endast personer som har ett direkt behov av tillgång till Personuppgifter för att kunna infria Airlectras åtaganden i enlighet med uppdragsavtalet har tillgång till sådan information. Airlectra ska se till att samtliga anställda, konsulter och övriga som är involverade i behandlingen är bundna av sekretess samt att de är informerade om hur behandling av personuppgifterna får ske.

Ändringar till köpvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras på webbplatsen. De ändrade villkoren anses vara accepterade i samband med användning av webbplatsen.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om det.

airlectra.se använder dessa cookies:

Quickbutik

Quickbutik är e-handelsplattformen som airlectra.se använder. En så kallad session-cookie sparas på din dator för att se till att tjänster du vill be om offert för hamnar i din egen kundvagn, samt att se till att du kan logga in på korrekt konto. Cookien innehåller ingen personinformation och det går inte att använda informationen på något sätt. Cookiens enda funktion är att tekniskt se till att man är korrekt inloggad på sitt eget konto. För att det ska gå att logga in och göra offertförfrågningar på airlectra.se krävs alltså att du har cookies aktiverat i din webbläsare.

Google Analytics

Google Analytics är ett verktyg för att samla in data och statistik på hur airlectra.se används. Vi tar inte del av personliga uppgifter genom Google Analytics. Google Analytics är en väletablerad tjänst från Google och som använder cookies för att på en generell nivå förstå hur besökare interagerar med vår webbplats. Informationen i dessa cookies, inklusive din IP-adress, kommer Google tillhanda, lagras och används av Google Analytics på servrar i USA. Om du som internetanvändare specifikt vill undvika att bli spårad av Google tillhandahåller Google själva följande tjänst: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zendesk

airlectra.se använder Zendesk för kundservice och livechatt för våra kunder. Zendesk sätter cookies för att möjliggöra för kundservice att se hur en besökare rör sig på webbplatsen och tillhandahålla support under sessioner. Detta innebär att när en besökare exempelvis använder livechatten kan Zendesk komma ihåg denna besökare mellan sessioner genom att lagra de personuppgifter besökaren har angett. Zendesk sätter även cookies för att kunna förbättra sin egen tjänst.

SmartLook

Smartlook är ett analysverktyg som hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med får webbutik. Detta hjälper oss att förbättra utformningen på webbutiken och därmed användarupplevelsen. Inga personuppgifter samlas in med dessa cookies.

Företagsinformation

Webbplatsen airlectra.se ägs och drivs av Airlectra AB.


Airlectra AB

Vasatorpsvägen 1

254 57  Helsingborg


Organisationsnummer: 556987-5718

Momsreg.nr/VAT-nr: SE556987571801

Godkänd för F-skatt