Meny med flera nivåer

ca 750 kr
(ex moms)

Lägg till ytterligare en nivå i menyn.

Har dina kategorier en tydlig struktur så är det ofta lättare för en kund att hitta det de söker än om man har en platt menystruktur där många menypunkter visas tillsammans.

Stor skärm och mobil